Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Om mijn klanten optimaal te kunnen behandelen op de wijze die ik prettig vind en de planning en kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen, heb ik de volgende voorwaarden opgesteld.


Algemeen

Ethiek en hygiëne is van belang in de beautysalon. Er wordt verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.


Aansprankelijkheid

De beautysalon is niet aansprankelijk voor schade, die onstaat door onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen. De beautysalon is niet aansprankelijk voor verlies, diefstal of beschadingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Afzeggen van afspraken

Ben je om enige reden genoodzaakt om je afspraak af te zeggen dan wel verplaatsen? Het verzoek is om dit dan uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Gebeurt dit niet, dan ben ik genoodzaakt om ter compensatie €25,- per gereserveerd uur behandeltijd in rekening te brengen. Natuurlijk zijn er situaties door overmacht, waarvoor uitzondering wordt gemaakt. 


Te laat komen

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.


Betaling

De beautysalon vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon, mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt betaalt contant in verband met geen pin aanwezig in de salon.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen.


Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt al vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Garantie

De beautysalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorgingm zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

- Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de beautysalon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen geruild worden voor andere producten van de beautysalon doch binnen een week (7 dagen).


Beschadiging & diefstal

De beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.


Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of telefonisch gemeld worden. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.


Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


Kom een keer langs of maak online een afspraak!


Adres: Jister 6, 9001 XX Grou (links naast Zeilmakerij Dijkstra)

Telefoon: 06 522 08 444

E-mail: Moniqueoldeolthof@hotmail.com

Openingstijden

Maandag


Dinsdag


Woensdag


Donderdag


Vrijdag


Zaterdag


Zondag

Gesloten